DIZEL VILJUŠKARI

Dizel viljuškari se pored lako?e rukovanja i velike pokretljivosti isti?e po maloj potrošnji goriva. Pored male potrošnje, dizel viljuškari poseduju veliku snagu sa kojom imaju nosivost do 8 tona.

[/vc_column]

ELEKTRI?NI VILJUŠKARI

Ukoliko želite da se odmorite od buke koju stvara motor, preporu?ujemo Vam elektri?ni viljuškar. Tihi rad motora deluje opuštaju?e i smiruju?e na zaposlenog a buka i vibracija više ne postoje.

PLINSKI VILJUŠKARI

Plinski viljuškari se izdvajaju kao najekonomi?niji potroša? goriva, jer je gas skoro duplo jeftiniji. Pored ekonomi?nog potroša?a goriva, plinski viljuškar smanjuje emisiju štetnih gasova.

MAGACINSKI VILJUŠKARI

Magacinski viljuškari su namenjeni magacinskom, odnosno skladištnom prostoru koja uglavnom služe za skladištenje neke robe, materijala itd…

TERENSKI VILJUŠKARI

Terenski viljuškari služe za rad na terenu. Rad na terenu obi?no podrazumeva i nepristupa?an i neravan teren, odre?eni nagin terena i razli?ite klimatske uslove koji mogu biti nepredvidivi.

TELESKOPSKI VILJUŠKARI

Teleskopski viljuškari su pogodni za podizanje težeg ili lakšeg tereta na visinu koju obi?ni viljuškari ne mogu da dohvate. Teleskopski viljuškari poseduju veliku snagu i stabilnost…

PLATFORMSKI VILJUŠKARI

Ukoliko je potrebno uraditi posao na ve?oj visini, a da pri tome ne brinete za sopstvenu bezbednost i stabilnost platforme, platformski viljuškari su pravo rešenje za Vas i za Vaš posao.

Imate pitanje?
NE USTRU?AVAJTE SE DA NAS POZOVETE!