Magacinski viljuškari za optimalnu operativnu efikasnost

Magacinski viljuškari Vam omogu?avaju da maksimalno iskoristite raspoloživi prostor u svojim objektima za skladištenje i radite efikasnije. Pored magacinskih viljuškara imamo širok spektar namenske opreme za skladištenje, uklju?ujuc?i elektri?ne paletare, niske viljuškare za operacije na samom dnu, viljuškare sa visokim dizanjem kao i paletar za slaganje paleta. Ovi proizvodi Vam omogu?avaju znatno olakšan rad na samom dnu i na ve?im visinama.

Mali i veoma manevarski, elektri?ni ru?ni paletari kao i stojec?i modeli su izvrsni za pokretanje pojedina?nih paleta ili drugih jedinica tereta na tlu i za utovar tereta robe preko utovarnog pristaništa; Slaga?i kao što su paletni regali dodaju svestranost da mogu da podignu teret do visine od oko 6m.

Magacinski viljuškariZa operacije višeg nivoa, naš moderni pogonski viljuškar ima tipi?nu maksimalnu visinu podizanja 10-11m i omoguc?ava operaterima skladišta da spakuju robu do nivoa krova, ?ime se obezbe?uje maksimalna gustina skladištenja u datom prostoru. Na primer, u ponudi viljuškara imamo i modele koji mogu podic?i teret do 11,5m.

Pored toga što vam pomaže da maksimalno iskoristite raspoloživi vertikalni prostor, naša oprema za skladištenje tako?e je dizajnirana da radite u dalekim užim prostorima od onih koja se ima?e zahtevaju. Mogu biti stisnuti u bilo koju oblast.

U zavisnosti od operativnih zahteva, prava oprema skladišta može da reši problem korišc?enja nestandardnih konfiguracija za regaliranje, kao što su pogonske, dvostruke ili mobilne stezaljke – sve to ?ini još vec?u gustinu skladištenja.