Teleskopski  viljuškar, poznat i kao teleskopski upravljac, telehandler, sličan je konvencionalnom viljuškaru. Međutim, umesto korištenja vertikalnog džampera za podizanje, teleskopski viljuškar koristi teleskopski bum, koji generalno ima dalji doseg ka napred.

Teleskopski viljuškariTeleskopski viljuškar je u suštini teška ili terenska verzija standardnog viljuškara, prilagođena za rad na grubim terenima kao što su gradilišta, rudnici, poljoprivreda i skladištenje. Najčešće od dodataka koristi viljuške ili paletni priključak, ali takođe može raditi i sa drugim priključcima kao što su kašike, šrafovi, vitla, grabulje i još mnogo toga.

Teleskopski viljuškari dolaze u različitim modelima i veličinama i stoga su konfigurisani prilično drugačije u skladu sa težinskim kapacitetima kako bi se nosili sa lakim i teškim opterecćenjem. U stvari, sveobuhvatna funkcionalnost pokretne ruke na teleskopskom viljušku je ono što daje dvostruku funkcionalnost da funkcioniše i kao viljuškar koji može ukloniti palete iz uskih prostora i kao kran koji može staviti opterecćenja na krovove ili druge visoke lokacije. Kapaciteti za podizanje mogu se kretati od 1.361 do 15.876 kg sa visinom dizanja do 21 metra.

Jedini nedostatak teleskopskog viljuškara koji se mora uzeti u obzir kao sigurnosna predostrožnost je nestabilnost. Iako protivtegovi na liftu pružaju određeni nivo stabilizacije, daljim rastom se podiže i produžava i manja težina je u stanju da se podigne. Sa rukom koja je produžena do maksimuma, teleskopski viljuškar ne bi trebalo da podigne više od 181 kg, ali to sve zavisi od maksimalnog kapaciteta dizanja teleskopskog viljuškara kada je ruka maksimalno ispružena.